ออกจากห้องไม่ได้จนกว่าเธอนั้นจะเสียวจนเสร็จก่อนเดี๋ยวปล่อย